Rozpis je ke stažení ZDE (v ".pdf")
R O Z P I S
9. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Kralovice
Oblastní přebor - KRÁTKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,02

Orient show - vložený závod

10. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Hradecko
KLASICKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,0
Datum: 28. - 29. dubna 2012

Pořádající orgán: krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje

Pořádající subjekt: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu

Druh závodu: 28.4. - 9. OŽ - Oblastní přebor KRÁTKÁ TRAŤ
                      28.4. - vložený závod - Orient show
                      29.4. - 10. OŽ - KLASICKÁ TRAŤ
                      Závody budou hodnoceny samostatně. Oceněni budou první tři závodníci v                       každém závodě a v každé kategorii.

Centrum: Sobota 28.5. - Kralovice, Sport-kemp (směr Mladotice, silnice č. 201)
               Bude značeno ze směru od Plzně, Mostu, Rakovníka, Mladotic (Manětína).
               Neděle 29.5. - obec Hradecko, hospoda na návsi
               (3 km SV od Kralovic, jako v roce 2007).
               Bude značeno ze směru od Plzně, Mostu, Rakovníka, Kralovic.

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55
                 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65
                 HD10L (jen děti - fáborky), HDR (děti + doprovod), P (příchozí)
                 Kategorie P - příchozí je určena pro širokou veřejnost (lehčí trať pro ty co si chtějí
                 zkusit orientační běh).

Kategorie Orient show: H10-14, D10-14, H16- , D16-

Program: sobota 28.4. - krátká trať, Orient show
                neděle 29.4. - klasická trať

Délky tratí: časy vítězů budou odpovídat směrným časům dle Soutežního řádu ZČO (platí pro
                  závod krátká a klasická trať).

Přihlášky: do 20.4.2012 - 23.59.59 přes přihlašovací systém OB Haná.
                Vyjímečně e-mail: oz(zavináč)kometakrl.cz, předmět "Přihláška xxxx" (zkratka). (Povinný
                formát ČSOS. Přihláška je přijata ve chvíli obdržení odpovědi.)
                Vložený závod se přihlašuje také přes přihlašovací systém OB Haná!

Vklady:
Vklad 1 závod
HD 10-14, H65 40,-
ostatní 60,-
HD10L, HDR, P 0,-
půjčení SI 20,-
Vklad Orient show Závod
HD10-14 15,-
HD16- 20,-
Vklad 1 noc
tělocvična 60,-
            Dále možnost ubytování v centru SO v chatkách viz. INFO níže !!!
            Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné (mimo Orient show) !!!
            Odhlášky po termínu řešte pouze a výhradně přes uvedený e-mail !!!

Protesty: s vkladem 100,- Kč u hlavního rozhodčího závodu.

Platby: za startovné, čipy a ubytování v tělocvičně posílejte bezhotovostně na účet č.             2201061589/6210 vedený u mBank s VS 10xxxx (kde xxxx je číslo oddílu).             Úhrady je možné také provést u prezence.

Prezence: v centru SO = 9.30 - 11.00 hod., NE = 8.30 - 9.00 hod..

Vzdálenosti: tělocvična - centrum So = 700 m
                    tělocvična - centrum Ne = 4 km
                    centrum - cíl So = do 2 km
                    centrum - cíl Ne = do 1200 m
                    parkoviště - centrum So/Ne = 0 - 100 m

Start: sobota - krátká / intervalový, 00 = 12.00 (vzdálenost do 2 km)
          sobota - Orient show / intervalový, 00 = 16.00 (vzdálenost do 50 m)
          neděle - klasika / intervalový, 00 = 10.00 (vzdálenost do 1500 m)
          Kategorie HD10L, HDR a P mají volný start v So do 70 minut od 0.00
                                                                        v Ne do 70 minut od 0.00.

Terén: So - mírně zvlněný, množství komunikací, hodně skalek, kamenů, detailů.
           Orient show - Vyznačený/vymezený rovinatý prostor se strmými svahy.                                   Místy rostlé křoví a stromy, tráva. Různorodě umístěné umělé předměty.
           Ne - mírně zvlněný terén, místy členitý, dobře průběžný terén s hustou sítí                   komunikací, skalky a kameny, místy více rýh a vodotečí.

Mapa: So - Čertova skalka, 1:10 000, E=5 m, stav 3/2012, formát A4 (mapy nejsou vodovzdorně                   upraveny, na startu k dispozici mapníky).
          Orient show - Memento cogito, 1:1200, E=2 m, stav 4/2012, formát A4.
          Ne - K zelenému dolu, 1:10 000, E=5 m, stav 3/2012, formát A4 (mapy nejsou                  vodovzdorně upraveny, na startu k dispozici mapníky).

Ražení: Sportident (jednotky kompatibilní s novými čipy řady 8 a 9).

Parkování: pouze na určených místech pořadatelem (bude organizováno).

Ubytování: v tělocvičně Základní školy, Nová 730, Kralovice ve vlastním spacáku (zajišťujeme                  PÁ/SO i SO/NE). Nutno uvést v přihlášce.

                Přímo v centru sobotních závodů, Sport-kemp Kralovice. V chatkách (x,- Kč /                 lůžko), PÁ až NE (min. 60 míst) ve vlastním spacáku. Po dohodě možné                 i stany. Přímo ve Sport-kempu hospoda - občerstvení, také možnost                 snídaní a dalšího jídla, sprchy a záchody k dispozici.
                Toto ubytování a stravu si objednávejte sami přímo u majitele, pana                 Roma, tel. 737 753 413 (do naplnění kapacity), www.sportkemp.wz.cz.


Občerstvení: v centru SO - hospoda + množství možností Kralovice, NE - hospoda.

Kontakty: http://www.kometakrl.cz/;
                e-mail: oz(zavináč)kometakrl.cz;
                a také telefonicky Martin Hanák, č. 739 654 855; Marta Hanáková č. 739 216 052.

Předpis: platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO 2012.

Pořadatelé: ředitel závodů: Tomáš Sedláček
                   hlavní rozhodčí: Mgr. Marta Hanáková
                   stavba tratí: krátká - Martin Hanák
                                      Orient show - Daniel Šlajs a Jiří Vištejn
                                      klasika - Ondřej Pova


Za pořádající oddíl: ředitel závodů  Tomáš Sedláček a hlavní rozhodčí  Mgr. Marta Hanáková

V Kralovicích 19.3.2012
mivvy                kralovice                keypack                eurotrailers