Pokyny k dispozici také ve formátu .xls
9. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Kralovice
Orient show - vložený závod
10. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Hradecko
P O K Y N Y
Datum: 28. - 29.dubna 2012

Pořádající subjekt: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu

Druh závodu: 28.4. - 9. OŽ - Oblastní přebor KRÁTKÁ TRAŤ
                      28.4. - Orient show
                      29.4. - 10. OŽ - KLASICKÁ TRAŤ
                      Závody budou hodnoceny samostatně. Oceněni budou první tři závodníci v každém                       závodě a v každé kategorii. V kategoriích HD10L a HDR budou oceněni všichni                       startující.

Centrum: Sobota 28.4. - Kralovice, Sport-kemp (směr Mladotice, silnice č. 201)
                Neděle 29.4. - obec Hradecko, hospoda na návsi

Kategorie: HD10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, H65, HD10L, HDR, P-příchozí.
                 Na trať HD10L nemohou do lesa s dětmi rodiče !!!
                 Pro nedělní klasiku nejsou kategorie D20, H20 vypsány !!!
Kategorie Orient show: H10-14 D10-14, H16-, D16-

Shromaždiště: SO - Sport-kemp. Prosím dbejte pokynů na parkování u fotbalového hřiště.                        V kempu travnaté plochy, prezence, toalety, sprchy, hraní - děti, hospoda.                        Mimo běžného občerstvení bude výběr ze 2 hlavních jídel (předem objednat                        přes formulář co dostane každý oddíl při prezenci nebo přímo v hospodě).                        Večer možnosti několika restaurací v Kralovicích v dosahu 200 - 1000 m.
                       NE - Hradecko, hospoda. Parkování PŘESNĚ podle pokynů pořadatele !                        V okolí travnaté plochy pro závodníky, také rybník, průlezky a hřiště pro                        děti, hospoda s terasou, výběr jídla a pití, toalety (mytí pouze v potoce).

Prezence: na shromaždišti SO = 9.30 - 11.00 hodin (v kempu, chatka 9-10)
                na shromaždišti SO = 9.30 - 15.00 hodin (platí jen pro Orient show)
                na shromaždišti NE = 8.30 - 9.00 hodin (v I.patře hospody)

Start: KRÁTKÁ - intervalový, 00 = 12.00 hodin, limit = 90 min.
          shromaždiště - start = 2000 m (modrobílé fáborky)
          start - cíl = 300 m (zákaz přesunu závodníků ze startu na cíl)!!!
          cíl - shromaždiště = 2000 m (stejnou cestou jako na start)
          Kategorie HD10L, HDR, P = volný start v čase 12.00 - 13.10 hodin.
          Organizace startu: startovní čára - mapy 50 m, mapy - mapový start 100 m, řazení           řazení map uvedeno na startovní čáře.
          Ke startu krátké se lze vyjímečně na 500 m přiblížit autem - děti.

          Orient show - intervalový, 00 = 16.00 hodin, limit = 30 min.
          shromaždiště - start/cíl = 0 m
          Orient show má své pokyny a pravidla (součást těchto pokynů)!

          KLASIKA - intervalový, 00 = 10.00 hodin, limit = 150 min.
          shromaždiště - start = 1800 m (modrobílé fáborky)
          start - cíl = 200 m (na start se jde přes cíl)
          cíl - shromaždiště = 1600 m (stejnou cestou jako na start)
          Kategorie HD10L, HDR, P = volný start v čase 10.00 - 11.10 hodin.
          Organizace startu: mapy se odebírají 1 min. před startem /poslední koridor/
          *** Na všechny starty a cíle velmi dobrý přístup s kočárky a dětmi.

Zakáz vstupu: vždy v okolí startu a cíle podle označení pořadatelem
                    v závodním prostoru značka 415.0 pole a 527.0 soukromý pozemek

Protesty: s vkladem 100,- Kč u hlavního rozhodčího závodu

Terén: SO - mírně zvlněný, množství komunikací, hodně skalek, kamenů, detailů.
           NE - mírně zvlněný, místy členitý, dobře průběžný s hustou sítí komunikací,
           kalky a kameny, místy více rýh a vodotečí.

Mapa: So - Čertova skalka, 1:10 000, E=5 m, stav 3/2012, formát A4 (nejsou
          vodovzdorně upraveny, na startu k dispozici mapníky - omezaný počet).
          v mapě nejsou zobrazeny výrazné stromy - je jich mnoho, nepřehledné
          So - Memento cogito, 1:1200, E=2 m, stav 4/2012, formát A4.
          řiďte se zvláštním mapovým klíčem pro tento závod (součást pokynů).
          Ne - K zelenému dolu, 1:10 000, E=5 m, stav 3/2012, formát A4 (mapy
          nejsou vodovzdorně upraveny, na startu k dispozici mapníky - nouzově).

Délky tratí: dle soutežního řádu /vyvěšeny na shromaždišti SO i NE/.

Popisy:jsou k odběru vždy jen na shromaždišti /SO i NE/, 3x barevné rozlišení

Ražení: Sportident (jednotky kompatibilní i s novými cipy rady 8 a 9).

Ubytování: v tělocvičně Základní školy, Nová 730, Kralovice ve vlastním spacáku (zajišťujeme                   PÁ/SO i SO/NE). V chodbě u TV jsou k dispozici sprchy i toalety. V areálu je k dispozici                   víceúčelové hřiště. Město Kralovice potom nabízí mnoho možností stravování + market                   PENNY (do 20.00 h.).
                  Další ubytování ve Sport-kempu po individálnéí domluvě. Zde jsou také
                  k dispizici sprchy a toalety, dětské hřiště. Občerstvení bude otevřené podle
                  zájmu i do pozdních večerních hodin.

Občerstvení: SO - před startem i v cíli krátké trati pro všechny závodníky
                    SO - v cíli Orient show pro všechny závodníky
                    NE - 4 občerstvovací stanice na trati (označené v mapách - voda, šťáva,                     cukr, čokoláda) a v cíli pro všechny závodníky (i co jdou na start).

Mapy v cíli: SO - při přeboru na krátké trati se odevzdávají do tašek dle oddílů.
                  vydávány po uzavření cíle v cca 14.30 - 15.00 h. na shromaždišti
                  SO - při Orient show se v cíli odevzdávají do tašek dle oddílů.
                  vydávány po odstartování posledního závodníka na shromaždišti
                  NE - na klasice mapy nevybíráme, spoléháme na fair-play.

Upozornění: KRÁTKÁ - v závodním prostoru je několik vosích hnízd, jsou označeny a                     postupy se jim ve většině případech vyhýbají. V okolí kontroly č. 129 pozor
                    na ostnaté dráty (bývalý vojenský prostor), bude označeno !!!
                    KLASIKA - cestou na start /20 m od cesty/ úly, pokud se k nim nebudete                     přibližovat nepovažujeme je za nebezpečné.

Vyhlášení výsledků: SO - cca v 15.00 hodin "krátká" na shromaždišti ve Sport-kempu.
                                NE - cca ve 13.30 hodin "Orient show" + "klasika" shromaždiště Hradecko.

Pokyny Orient show k dispozici ve formátu .pdf

                    Hodně sportovních úspěchů Vám přeje oddíl KOMETA Kralovice.
mivvy                kralovice                keypack                eurotrailers